Regulamin Pucharu CA


Organizator: Carbo Asecura S.A.

Zawody składające się na Puchar Carbo Asecura (terminy i miejsca):

  1. VI Bieg o Złote Gacie Brzeszcze/10km/- 05.03.2016 r. www.biegbrzeszcze.pl
  2. V Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza /10 km/ – 05.06.2016 r. www.biegpszczynski.pl
  3. Bieg Pawłowicki /5 km/ – 28.08.2016 r.- www.pawlowice.pl
  4. Bieg na Molo w Osieku /10km/- 15.10.2016 r. – http://czasnamolo.pl/biegnamolo/
  5. XXV Bieg Niepodległości Czechowice – Dziedzice /10km/- 11.11.2016 r.

​Uczestnictwo:           

Udział w pucharze Carbo Asecura  mogą wziąć zawodnicy, którzy  ukończą co najmniej 3 z 5 powyższych biegów, a podstawą klasyfikacji będzie suma zdobytych punktów pucharowych. Sposób liczenia punktów zawiera załącznik nr 1.

Nagrody:                   

Mężczyźni generalna –  nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników
I miejsce – Puchar Carbo Asecura
   + imienne  pakiety startowe na wszystkie 5 biegów w sezonie 2017
II miejsce – Puchar Carbo Asecura
   + imienne  pakiety startowe na wszystkie 5 biegów w sezonie 2017
III miejsce – Puchar Carbo Asecura
   + imienne  pakiety startowe na wszystkie 5 biegów w sezonie 2017

Kobiety generalna –  nagrodzone zostaną 3 najlepsze zawodniczki
I miejsce – Puchar Carbo Asecura
   +  imienne  pakiety startowe na wszystkie 5 biegów w sezonie 2017
II miejsce – Puchar Carbo Asecura
   +  imienne  pakiety startowe na wszystkie 5 biegów w sezonie 2017
III miejsce – Puchar Carbo Asecura
   +  imienne  pakiety startowe na wszystkie 5 biegów w sezonie 2017

 

Aktualne wyniki pucharu będą publikowane na stronach internetowych partnerów po każdych zawodach Pucharu. Wyniki końcowe podane zostaną na ostatnim biegu w Czechowicach-Dziedzicach i zaprezentowane będą na stronach internetowych.

Postanowienia Końcowe:

Podczas poszczególnych biegów obowiązuje regulamin danego biegu.
Kontakt: Carbo Ascura S.A. Katarzyna Pecyna 883 379 855, Michalina Jurczyga 883 379 85.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PUCHARU CARBO ASECURA

Sposób liczenia punktów Pucharu Carbo Asecura

O zajętym miejscu w Pucharze będzie decydowała suma punktów zgromadzonych podczas startów w zawodach Pucharu Carbo Asecura.

Punkty pucharowe będą obliczane osobno dla kategorii kobiet i mężczyzn na podstawie stosunku miejsca zajętego w swojej kategorii (wg oficjalnych wyników) do ogólnej liczby zawodniczek/zawodników w zawodach, dla których punkty są liczone. Im mniejsza wartość tego ilorazu tym większa liczba punktów do Pucharu.

P = (1 – MK/LU)x100
gdzie:
P – liczba punktów pucharu wyliczona z w/w wzoru,
MK – miejsce w swojej kategorii (kobiet lub mężczyzn) wg oficjalnych wyników zawodów.
LU – liczba zawodniczek/zawodników w kategorii kobiet/mężczyzn

Przykład:
Łączna liczba zawodników: 1000, w tym 250 kobiet i 750 mężczyzn (w oparciu o prawdziwe wyniki zawodów).
Kobieta zajęła 60. m-ce wśród kobiet
Mężczyzna zajął 186. m-ce wśród panów (nie wyprzedził tylko 15 kobiet).

Licząc punkty wg kategorii kobiety/mężczyźni:
kobieta zdobyłaby do Pucharu: (1-60/250)*100 = 76 punktów
mężczyzna zdobyłby do Pucharu: (1-186/750)*100 = 75,2 punktów.

Licząc punkty dla kobiety wg miejsca zajętego przez nią w kategorii kobiet zdobyła ich więcej niż mężczyzna, gdyż proporcjonalnie wśród stawki zawodniczek była wyżej (60/250 = 24,0 % stawki) niż mężczyzna wśród stawki  zawodników (186/750 = 24,8% stawki).

Uzasadnienie:
Liczenie proporcjonalne punktów osobno dla kobiet i mężczyzn daje kobietom możliwość bezpośredniej rywalizacji z mężczyznami w Pucharze Carbo Asecura.