Regulamin biegów dzieci i młodzieży


REGULAMIN XXIV BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI11.11.2015r.

Cel imprezy:
Poprzez zawody sportowe uświetnienie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 
oraz popularyzacja biegów przełajowych wśród społeczeństwa.

Organizator :
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

Biuro zawodów:
Stadion MOSiR Czechowice-Dziedzice , ul. Legionów 145. 
Weryfikacja do biegów przełajowych – 10.45-11.15
Start do biegów ok. 11.20

Termin i miejsce zawodów:
11.11.2015 na terenach przyległych do stadionu MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach ,
 ul. Legionów 145

Uczestnictwo:
W biegach mogą brać udział dzieci za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów 
( Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne). W przypadku grup zorganizowanych za sprawdzanie oświadczeń rodziców odpowiedzialny jest opiekun grupy zgłaszanej do biegu.

Kategorie wiekowe:
dziewczęta rocznik 2009 i młodsze
chłopcy rocznik 2009 i młodsi
dziewczęta  rocznik 2008
chłopcy  rocznik 2008 
dziewczęta  rocznik 2007
chłopcy  rocznik 2007
dziewczęta  rocznik 2006
chłopcy  rocznik 2006
dziewczęta  rocznik 2005
chłopcy  rocznik 2005
dziewczęta  rocznik 2004
chłopcy   rocznik 2004
dziewczęta  rocznik 2003
chłopcy   rocznik 2003
dziewczęta Gimnazjum (2002-2001-2000)
chłopcy Gimnazjum ( 2002-2001-2000)


Zapisy:
Zgłoszenia zbiorowe ( minimum 5 uczestników) z danej szkoły ( lub innej jednostki) prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem: mosir.input.com.pl. Login i hasło do systemu jest dostępny pod nr tel. 600 270 428 ( Justyna Drzeżdżon–MOSiR )
Zgłoszenia uczestników dokonuje tylko i wyłącznie opiekun poszczególnej grupy. Zgłoszenia indywidualne prosimy dostarczać pod adres MOSiR , 43-502 Czechowice-Dziedzice , 
ul. Legionów 145 , fax (32)215 27 06 lub na adres: mosir@mosir.czechowice-dziedzice.pl 
do dnia 09.11.2015 do godz. 20.00. W dniu zawodów weryfikacja i dodatkowe zapisy 
od godz. 10.45-11.15

Nagrody i wyróżnienia:
indywidualnie za miejsca I-III medale, I-VI dyplomy i nagrody rzeczowe , drużynowo za miejsca I-III puchary i dyplomy.

Klasyfikacje:

  • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców ( 20 pkt za pierwsze miejsce , 19 za drugie itd. aż do 1 pkt za20 miejsce i dalej.)
  • Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych , gimnazjalnych .W tej klasyfikacji biorą udział szkoły reprezentowane przez minimum 10 uczniów. Punktuje 20 najlepszych wyników z danej szkoły.

Postanowienia końcowe:

  • Każdy uczestnik otrzyma gorący napój.
  • Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
  • Uczestnicy ubezpieczeni są przez Organizatora.
  • We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator i Komisja Sędziowska.